2009-05-03

Protokoll från årsmöte 2009

Nu finns protokollet från årsmötet 2009, som ägde rum under Föreningsrådet, den 14 mars, upplagt i Filarkivet. Under rubriken Årsmöte 2009 hittar du det!

Föreningsrådet 2009 på Haga Slott samlades Enskilda Chefsföreningens nuvarande Föreningsråd för andra gången, sedan det valdes hösten 2007.
Diskussioner kring demokrati med förbundsordföranden Annika Elias och Ledarnas Mikael Gilljam följdes upp av ett Demokratispel under ledning av Enskilda Chefsföreningens Penilla Gunther, innan det var dags för föreningens årsmöte.

Protokollet från detta årsmöte, med sina 2 motioner som bilagor, samt styrelsens yttranden över dessa motioner, finns nu att ladda ner i Filarkivet under rubriken Årsmöte 2009.

Så klicka dig dit, eller välj direktlänkarna nedan:

Protokoll:

Protokoll från 2009 års årsmöte >>

Bilagor:

Bilaga 1 - Motion Penilla Gunther >>
Styrelsens yttrande över bilaga 1 >>
Bilaga 2 - Motion Stina N, Susanne A, Stefan N >>
Styrelsens yttrande över bilaga 2 >>

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem