2013-06-17

Se föreläsningarna från Hållbar som chef

Nu har du möjlighet att se de inspirationsföreläsningar som ingick i projektet Hållbar som chef. Dessutom kan du ta del av en sammanfattande intervjufilm. Låt dig inspireras!

Pilotsatsningen Hållbar som chef startades upp i januari 2013 och syftet var att erbjuda inspiration, stöd och utveckling för att deltagarna skulle bli mer hållbara som chefer.
Läs mer om det avslutade projektet. 

En viktig del av Hållbar som chef var de filmade föreläsningarna. I filmerna delar experter inom olika områden med sig av sina kunskaper. Här kan du se samtliga föreläsningsfilmer.

Annika Härenstam

Annika Härenstamprofessor vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon belyser organisationens förutsättningar att skapa hållbara chefer inom offentlig sektor. Resultaten kommer från ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Se Annika Härenstams föreläsning

Eliane Forsse

Eliane Forsse, biträdande direktör på Rikspolisstyrelsen. God självinsikt är i fokus i hennes föredrag. Det är viktigt att veta vem man är för att sedan kunna använda sig av den kunskapen i sitt ledarskap. Att utvecklas som människa gör också att man utvecklas som chef.

Se Elaine Forsses föreläsning

Palle Lundberg

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg stad, utsågs till årets chef 2009.  I sitt föredrag belyser Palle organisationens förutsättningar och  pratar om vikten av tydlighet i uppdraget, sambandet mellan ansvar och befogenheter samt om organisationskultur. 

Se Palle Lundbergs föreläsning

Susanna Törneman

Susanna Törneman, vice vd för Perlan dialog & ledarskap. Hon berättar hur du kan få tillbaka den viktiga balansen i arbetslivet. Att klara av ett arbetsliv i ständig förändring är svårt men möjligt, menar hon.

Se Susanna Törnemans föreläsning

Rolf Gustafson

Rolf Gustafson, grundare av Personaldialog. Han tar upp begreppet KASAM som står för en känsla av sammanhang. Begreppet är till för att stärka oss proaktivt  Dessutom ger han en introduktion i dialogkompetens.

Se Rolf Gustafsons föreläsning

Intervjuprogram som sammanfattar projektet. Här får du ta del av erfarenheter och lärdomar från Hållbar som chef samt en presentation av resultatet av utvärderingen tillsammans med en framåtblick. 

Se utvärderingen av Hållbar som chef


Här hittar du samtliga filmer

Uppdaterat: 2013-06-17

Bli medlem