2012-10-04

Kommunikativt ledarskap

Vad har Churchill och Palme gemensamt med Clinton och Sundhage? Det får du veta mer om på vårt ”på väg hem från jobbet-seminarium”, torsdagen den 29 november.

Lagom till eftermiddagskaffet samlas vi för att fördjupa oss i två sorters ledarskap som hänger intimt samman; det kommunikativa och det salutogena.
I det kommunikativa ledarskapet betonas närvaro, öppen dialog, engagemang och tydlighet, medan det salutogena ledarskapet lägger vikt vid sammanhang och möjligheter, snarare än problem.

Runda av arbetsdagen med detta spännande två-timmars seminarium där vi blandar teori med diskussion, samt analyserar tänkvärda exempel på ledarskap utifrån ett kommunikativt och salutogent perspektiv.

Seminarieledare:

Claus Grue, informationschef som tror på kommunikation som ett kraftfullt ledningsverktyg .

Pelle Bengtsson, präst, coach och ledarskapskonsult som tror på ett salutogent ledarskap där känslan av sammanhang och meningsfullhet är bärande variabler.Tid & Plats:
Lund: 29 november – Hotel Lundia, Knut Den Stores Torg 2, 14.30 – 16.30

Uppdaterat: 2012-10-04

Bli medlem