2013-08-21

Skapa flow i ditt ledarskap

Vi i privat tjänstesektor satsar på unga chefer genom projektet Skapa flow i ditt ledarskap. Här kan du läsa mer om satsningen och få inspiration.

Genom tre halvdagsutbildningar stärker du dina möjligheter till att själv agera för ett långsiktigt hälsosamt ledarskap såväl personligt som professionellt.

Ledarnas Chefsbarometer 2013 framgår att 63 procent av cheferna i Sverige upplever att kraven på har skärpts ytterligare de senaste åren. Även forskning visar att när arbetet blir alltmer gränslöst krävs nya strategier där förmågan att sätta gränser har direkt samband med hälsan. Utmärkande för att lyckas oavsett strategi är att kunna organisera sitt arbete effektivt, jobba självständigt, kunna avgöra när man är färdig med en arbetsuppgift, kunna säga nej och sätta gränser. Vilken strategi har du för ditt ledarskap?


Programinnehåll

Programmet består av tre halvdagsutbildningar, under ledning av Stressmottagningen som har ett nära samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Syftet är att, utifrån en gemensam måttstock, fundera över hur effektivt du arbetar idag och hur du hanterar utmaningar som stress, gränssättning och otydlighet i ditt arbetsliv. Utifrån dina egna erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar väljer vi ut de mest framgångsrika strategierna.

Vi vägleder dig att kartlägga vad du personligen vill stå för som ledare och medarbetare samt testar hur detta kan påverka din - och andras - motivation, handlingskraft och långsiktiga hälsa. Du arbetar i grupp där du får ta del av andras tankar och erfarenheter. Arbetet sker utifrån evidensbaserad forskning.

Uppföljning och presentation av resultat av programmet, intervjuer med bland annat deltagare i programmet i form av webbinars.

Ledare för programmet

Stiftelsen Stressmottagningen är en privat mottagning i Stockholm som i huvudsak bedriver rehabilitering av personer med stressrelaterad ohälsa. Närheten till forskningen medför att all verksamheten följs upp och utvärderas vetenskapligt. Det skapar bra underlag för att utveckla metoder för rehabilitering och förebyggande arbete inom stressområdet. Förutom att rehabilitera individer sprider Stressmottagningen sin kunskap genom föreläsningar, workshops och kurser direkt riktade till företag och institutioner.

Kerstin Jeding
Kerstin Jeding
har arbetat med att förbättra psykosocial arbetsmiljö och förebygga stress på olika sätt genom åren. Hon har forskat på hur frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön påverkar arbetstrivsel, personalomsättning och hälsa. Dessutom har Kerstin Jeding lett projekt som förebygger stress och ohälsa på arbetsplatser. Samt arbetat kliniskt med att behandla personer med stressrelaterad ohälsa vid Stressmottagningen. Kerstin är leg psykolog och fil dr. (Foto: Caroline Andersson/Bonnierförlagen)

 


Giorgio Grossi

Giorgio Grossi är en van föreläsare som ofta föreläser om hur ledare och medarbetare kan känna igen och förebygga stress på arbetet. Han arbetar med forskning inom området vid Stockholms Universitet samt föreläser och utför behandlingar vid Stressmottagningen. Giorgio är docent i medicinsk psykologi och leg psykoterapeut. (Foto: Christoffer Edling/Bonnierförlagen)

 

 

Marie Söderström
Marie Söderström
 har erfarenheter från skolans värld, från forskningen, tillämpade projekt och klinisk verksamhet vid Stressmottagningen. Ett av hennes specialområden är återhämtningens betydelse för ett fortsatt aktivt liv, och hon är en av landets främsta sömnterapeuter. Marie är legitimerad psykolog och med. doktor. (Foto: Sandra Qvist/Bonnierförlagen)

 

 

Kostnad

Programmet är kostnadsfritt. Du eller din arbetsgivarare står för eventuella kostnader för resor och logi. Ersättning för förlorad arbetstid står din arbetsgivare för.

 

Kursorter och datum
 

Stockholm (1) Fullbokat!

Plats: Ledarna, konferenscenter plan 1, S:t Eriksgatan 26 (vid Fridhemsplan)

Datum: 23 oktober, 6 november, 11 december 

Tid: kl 09.00-12.00

 

Stockholm (2) Fullbokat!

Plats: Ledarna, konferenscenter plan 1, S:t Eriksgatan 26 (vid Fridhemsplan)

Datum: 23 oktober, 6 november, 11 december

Tid: kl 13.00-16.00

 

Göteborg Fullbokat!

Plats: Best Western Arken Hotel & Art Garden Spa

Datum: 9 oktober, 17 oktober, 27 november

Tid: kl 10.00-14.00

Transport till Best Western Arken Hotel & Art Garden Spa 
Hotellet har adressen Nordatlanten 100 i Skandiahamnen ca 12 km från Göteborgs centrum. Arken Hotel har avtal med Taxikurir: 031-27 27 27. Du kan också åka spårvagn 5,6 eller 10 till Eketrägatan och därifrån ta buss nr 32. 


Malmö Fullbokat!

Plats: Sankt Gertrud

Datum: 8 oktober, 16 oktober, 26 november

Tid: kl 10.00-14.00

Transport till Sankt Gertrud Konferens

Adressen är Östergatan 7b, 5 minuters promenad från Centralstationen. Det finns förbindelser med buss och tåg samt parkeringsplatser i närheten. 

Har du frågor om programmet är du välkommen att kontakta projektledare Anne Boberg: anne.boberg@ledarna.se, 0721-84 09 02

Varmt välkommen!


Lorri Mortensen Martes, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor, berättar mer om programmet som vänder sig till chefer under 35 år.

 

Inspirationslänkar!

En sammanställning av relevanta länkar får du med bekräftelsen av din utbildningsplats. Men redan nu kan du läsa mer ämnet och inspireras.

Utvecklings- och forskningsprojektet Hållbara chefer

Hållbar som chef, en pilotsatsning inom Ledarnas Enskilda förening

50 nyanser av chefen, Ledarnas chefsbarometer 2012

Makten över tiden, Ledarnas chefsguide

Ledarnas chefsbarometer 2012 "Vem sjutton vill bli chef"

Bli medlem