2011-08-23

Var med och få fler kvinnor att tacka ja till nyckelpositioner!

Tonsalen, Umeå Folkets Hus. Den 5 oktober mellan kl. 13.15 – 16.30 kommer vi att samla ca 60 deltagare från olika företag, organisationer och offentlig förvaltning och äntligen gå från ord till handling när det handlar om att få fler kvinnor att tacka ja till nyckelpositioner! Eftersom det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att optimera potentialen i de organisationer vi har skapat med det gamla sättet att tänka... vill vi att just du medverkar.

Känner du igen följande?

Kvinnor tackar nej till chefspositioner. Men det är inte så att de inte vill bli chefer. Tvärtom. Men de tackar nej till det chefskap som definieras och utformas som det alltid har gjort. Näringslivet är en tävling. Det handlar om att vara bäst. De företag som inte lyckas modernisera sin syn på vad som är kompetens, karriär och chefskap kommer heller inte att lyckas attrahera, utveckla och framförallt behålla 100 % av hjärnorna... och då är det svårt att bli bäst.

Istället för att vi gör som vi alltid har gjort, dvs. antingen bara bekräftar att vi behöver göra något åt saken, eller tar in en extern konsult som lämnar ifrån sig en utredning till företagsledningen om vad som behöver förändras strategiskt, kommer vi att göra precis tvärtom.
De bästa managementkonsulterna finns inom företaget. De talangfulla kvinnorna, ja de som företaget vill bli bättre på att attrahera, behålla och få till ledande position, det är ju de som bäst vet vad de behöver för att vilja stanna, utvecklas och nå en nyckelposition på företaget i fråga. Om företaget lyckas behålla dem, då ökar sannolikheten för att fler som dem både söker sig till, stannar och utvecklas på företaget.

Och du är en av dessa managementkonsulter!

Vad ska vi göra?

Ta fram en lista på hur ditt och andra företag bör arbeta för att få fler kvinnor till ledande positioner. Listan ska bestå av fem extremt specifika, enkla och lättapplicerbara "actions" som du själv, andra individer, grupper, chefer och ledning kan börja göra redan imorgon för att få fler kvinnor till ledande positioner. Vi kommer att identifiera vad ditt och andra företag bör sluta göra, se upp med, vårda och bevara samt göra mer av för att du och sådana som dig ska nå till ledande position.

Anmälan: kurser@ledarna.se

Kontaktperson: Anita Cavallin 073-734 29 60 anita.cavallin@gmail.com

» Ladda hem detaljerad inbjudan och förberedande uppgift!

Välkommen
Styrelsen
Ledarnas enskilda chefsförening

Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem