2010-10-07

Vi söker ledare inom organisationsvärlden!

Nu söker vi intresserade till skapandet av nytt nätverk för chefer och ledare inom organisationsvärlden!

Ledarna som paraplyorganisation samlar över 80 000 chefer inom alla sektorer, varav en del av dem har ett mycket speciellt uppdrag; att vara chef i organisationer av olika slag där det finns en övergripande styrelse, anställda och ideellt engagerade personer – i vissa fall även en struktur med lokalavdelningar, distrikt och andra indelningar med demokratisk beslutanderätt.

Problemet dessa chefer ofta upplever är att man kommer i kläm mellan det operativa och det strategiska arbetet, när alla på något sätt vill vara med och bestämma och ha insyn i allt. Att kunna stärka det chefs- och ledarskapet är viktigt då många har en omsättning lika stor som vilket företag som helst, och behov av en professionell verksamhet på alla nivåer. Men oavsett omsättning och omfattning av uppdraget, är det själva komplexiteten i det, att vara alla till lags, som kan upplevas som svårt att hantera, utan att trampa någon på fötterna!

Utomlands finns organisationer som jobbar särskilt med Association Management, och särskilda "resursföretag" servar dessa organisationer med tjänster inom administration, ekonomi, konferensarrangemang med mera.

I detta sammanhang kan ses organisationer inom facklig verksamhet, studieförbund, välgörenhets- och insamlingsorganisationer, stiftelser, kooperativa verksamheter, församlingar och samfund, ideella föreningar, intresseorganisationer med flera, men även konsulter inom team- och ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling.

Om du vill ingå i skapandet av ett nätverk för kunskapsutbyte, få större stöd i ledarskapet och i chefsfrågor, hör av dig till LEC:s ordförande Penilla Gunther eller styrelseledamot Martin Malmström via vår webb, senast den 20 oktober!

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem