2015-12-16

Föreningsstämma 8-10 april 2016

Kallelse till föreningsstämma, Ledarna inom Privat Tjänstesektor, 8-10 april 2016 i Stockholm.

Härmed kallas samtliga valda föreningsstämmoombud till föreningsstämma som äger rum i Stockholm den 8-10 april 2016.

Närmare information om tid och plats kommer att skickas till samtliga ombud tillhanda under våren 2016.

Motionsrätt

Som medlem i föreningen har du motionsrätt. Motion ska skriftligen insändas till föreningsordföranden och föreningsstyrelsen senast den 18 februari 2016.

Text: Uppdaterat: 2015-12-16

Bli medlem