2016-02-29

Dags för nominering och val till styrelse för Ledarna inom Privat Tjänstesektor

Verksamheten rullar på för fullt i LiPT som är Ledarnas största förening med närmare 17 500 medlemmar. Föreningen representerar medlemmar från flera olika branscher inom den privata tjänstesektorn.

Den 8-9 april har LiPT sin föreningsstämma. I samband med denna så ska det väljas en styrelse. Alla aktiva medlemmar kan nominera och nomineras som kandidater till styrelsen.

Din nominering och dina kontaktuppfiter skickar du till valberedningens sammankallande Anders Boqvist, e-post: anders.boqvist@icloud.com. Senast den 11 mars vill valberedningen ha din nominering.

Anders Boqvist
Sammankallande, valberedningen

Text: Uppdaterat: 2016-03-16

Bli medlem