Ny förbundsstyrelse

Grattis Katarina, Lorri & Stina som blev invalda i Förbundsstyrelsen på Ledarnas Kongress 2014 på Clarion Post i Göteborg.

På Ledarnas Kongress 2014 på Clarion Post i Göteborg blev 3 medlemmar i Ledarna inom privat tjänstesektor invalda i Förbundsstyrelsen.

Stina Nordström blev omvald för sin tredje period som Ledamot i Förbundsstyrelsen, Lorri Mortensen Matisen blev invald som Ledamot och Katarina Lindh som 2:e Vice Ordförande.

Då Ledarna inom privat tjänstesektor har medlemmar inom flest branscher får därmed Förbundsstyrelsen ännu större branschbredd än tidigare.

Text: JP Borglin Uppdaterat: 2014-06-03

Bli medlem