2017-07-03

Språket, ett (onödigt) hinder för integration?

Träffa oss i Almedalen, onsdagen den 5 juli har vi ett seminarium med bland annat Petter Stordalen i panelen.

Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att få jobb; samtidigt som ett jobb många gånger är en förutsättning för att lära sig svenska. Riskerar vi, förblindade av vår egen språksnålhet, att gå miste om verkligt värdefulla talanger i väntan på att de ska lära sig svenska?
Läs mer här!

Text: Uppdaterat: 2017-07-03

Bli medlem