2016-03-24

Valberedningens förslag till styrelse

Alla inkomna nomineringar motsvarar de som finns i valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till Ledarna inom Privat Tjänstesektors föreningsstämma den 9 april 2016. Det är valberedningens ambition, att i möjligaste mån, få en väl fungerande styrelse samt att upprätthålla och utveckla arbetet i styrelsen, för den största föreningen inom Ledarna, Ledarna inom privat tjänstesektor. Mot den bakgrunden lämnas nedanstående förslag:

1. Förslag till ordförande

Valberedningen föreslår som ordförande (mandatperiod 3 år, se stadgarna § 7, mom 2, 2 st):

 • Lorri Mortensen Mates (omval)

2. Förslag till kassör

Valberedningen föreslår till kassör (mandatperiod 3 år):

 • Carola Högfors (nyval)

3. Förslag till övriga ledamöter

Valberedningen föreslår till övriga ledamöter i styrelsen, bokstavsordning (mandatperiod 3 år för samtliga):

 • Catarina Edman (omval)
 • Jenny Hagström (nyval)
 • Raymond Holmström (omval)
 • Bennerth Karlsson (omval)
 • Susanna Markow (nyval)
 • David Roos (nyval)

4. Förslag till styrelsesuppleanter

Valberedningen förslår till styrelsesuppleanter i turordning (mandatperiod 3 år för samtliga):

 • Moa Wallgård (omval)
 • Anders Lehult(nyval)
 • Reza Rad(nyval)

5. Förslag till revisor

Valberedningen föreslår till ordinarie revisor (mandatperiod 3 år):

 • Loredana Jelmini (nyval)

6. Förslag till revisorssuppleanter  

Valberedningen föreslår till revisorssuppleant (mandatperiod 3 år):

 • Per-Erik Fägerman (omval)

 

Frågor

Vlkokmmen att kontakta valberedningens sammankallande Anders Boqvist, e-post: anders.boqvist@icloud.com


Stockholm 2016-03-22

Valberedningens sammankallande
Anders Boqvist

Text: Uppdaterat: 2016-03-29

Bli medlem