Hållbar som chef

Vi lanserar pilotprojektet ”Hållbar som chef” i Stockholm och Göteborg i januari 2013. Vi vänder oss till dig som är chef i offentlig finansierad verksamhet.

Vi har 10 utbildningsplatser per ort, programmet är kostnadsfritt och det är först till kvarn gäller! Du anmäler till att vara med på alla tillfällen per ort.

Programmets syfte är att ge dig inspiration och handfast stöd i att stärka din personliga och professionella utveckling genom föreläsningar, metodstöd och erfarenhetsutbyten. Programmet har sin bas i fyra dialogforumsträffar där du träffar chefskollegor under ledning av en professionell samtalsledare. Betoningen är på process och hemarbete med fokus på att jobba fram en egen handlingsplan under två månader. Målet är att du efter programmet ska ha stärkt dina förutsättningar för att vara hållbar som chef.

Vi vet att förutsättningarna i ledarskapet kan variera beroende på vilken bransch du verkar i. Att vara chef i en offentlig finansierad verksamhet har specifika utmaningar och möjligheter. Därför vill vi testa ett program som är skräddarsytt just för dig. Programmet ska utvärderas och resultatet bildar basen för fortsatta medlemsaktiviteter inom föreningen.

"Hållbar som chef" har betoning på praktiskt lärande för att möta dina utmaningar i din vardag. Målet är att du ska lyfta din egen förståelse och förmåga till nästa nivå.

 • Tyngdpunkten ligger på reflektion och egen utveckling.
 • Vi jobbar före och efter träffarna.
 • Du tar fasta på egna frågeställningar och exempel från din vardag.
 • Lära av varandra – under professionell gruppledning utifrån en strukturerad och vetenskapligt utvärderad metod delar du erfarenheter med andra chefer inom offentlig sektor.
 • Verktyg och processtöd driver, stöttar och engagerar.


Programmet ger dig förutsättningar för att vilja, kunna och ha förmågan att vara hållbar som chef. Du får inspiration och handfast stöd i att stärka din personliga och professionella utveckling.

Programmet tar fasta på följande sex utgångspunkter för att vara hållbar som chef:

 • En god självinsikt
 • Den viktiga balansen
 • Tydlighet i uppdraget
 • Sambandet mellan ansvar och befogenheter
 • Stöd och stödfunktioner
 • Organisationskultur 


Programstart januari 2013 och du förbinder dig att vara med på alla fyra tillfällen per ort.
Din arbetsgivare står för eventuella resor och logi.

Mer om dialogforumen på temat ”Hållbar som chef”

Dialogforumet, med 7-10 deltagare, har en tydlig struktur och metod för samtalet där var och en ges utrymme att tala till punkt, bli lyssnad på och att utveckla handlingsplaner för personlig utveckling och ökad Kasam. Metoderna i gruppen ger skydd mot att någon dominerar samtalet eller stjäl fokus från andra deltagare. Tillsammans med tystnadslöftet i gruppen skyddar strukturen mot integritetskränkning eller riskfyllda processer som ligger utanför gruppens kompetens.

Dialogforumen leds av Rolf Gustafson. Rolf är fil. mag. med inriktning på det sociala stödets medicinska betydelse för hälsa och stresshantering. Han har många års arbete med kommunikation och socialt stöd i teori och praktik.

Dialogforumen i Stockholm
Dialogforumen i Stockholm genomförs varannan vecka på tisdagar kl 08.00-10.30.
Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 (nära centralstationen i hörnan Kungsgatan/Vasagatan).

Träff 1: 15 januari 2013
Träff 2: 29 januari 2013
Träff 3: 12 februari 2013
Träff 4: 26 februari 2013

Dialogforumen i Göteborg
Dialogforumen i Göteborg genomförs varannan vecka på torsdagar kl 08.00-10.30.
Plats: Scandic Europa, Köpmansgatan 38 i Nordstan vid centralen.

Träff 1: 17 januari 2013
Träff 2: 31 januari 2013
Träff 3: 14 februari 2013
Träff 4: 28 februari 2013

Text: Uppdaterat: 2012-11-26
Betyg

Bli medlem