Ledarnas Enskilda chefsförenings nätverk i nordvästra Skåne

Vi bjuder in till en eftermiddagsträff med målsättning att skapa nätverk.

Ledarna är Sveriges största organisation för chefer.En styrka är vår mångfald.
Mångfald som yttrar sig genom att vi är många, spridda över olika delar av landet. Vi är många som arbetat inom olika branscher och på olika nivåer. En del av oss arbetar inom offentlig verksamhet medan andra arbetar inom det privata. Oavsett vad så finns det en sak som förenar: Chefsskapet/ledarskapet. Mångfalden av bred kompetens är en av våra styrkor.

Tanken är att utifrån önskemål och behov som finns bland er bygga den typ av nätverk som passar Er. Det kan då handla om allt från erfarenhetsutbyte, bolla tankar och idéer eller vad det vara må. Om det ska byggas flera nätverk eller om vi fastnar för en sort, ja, det återstår att se. Kanske det finns de bland er som även vill hitta kollegor inom samma verksamhetsområde och bilda nätverk för det (för finns för visso många grupper inom samma bransch bland våra medlemmar). Det ena utesluter inte det andra för alla dessa former har diskuterats inom vår förening.


Varmt välkomna

Text: Uppdaterat: 2012-11-12
Betyg

Bli medlem