Månadens Ledarskapsbrev

Manfred Peters, ledarskapsutvecklare och psykoanalytiker, delar med sig av dilemman som berör dagens chefer.

De dilemman som tas upp i ledarskapsbreven handlar till stor del om vad som händer när tumregler eller etablerad kunskap inte räcker till. Samt hur ledare kan arbeta med sig själv och sin omgivning för att komma vidare i sin egen och organisationens utveckling.

Uppdaterat: 2016-04-14

Bli medlem