Orka mer - fatta bättre beslut!

Finn dina personliga värden så orkar du mer och fattar bättre beslut. Så skulle man kunna sammanfatta förra månadens samtal om ledarskapets dilemman. Den här gången tittar vi närmare på vad som krävs för att det ska fungera och några konsekvenser av detta.

Det ligger både i vår natur och i vår arbetskultur att vi vill lyckas. Vi vill vara framgångsrika, vi lyfter blicken mot framtida mål och gör uppoffringar i nuet för att ”vinna”- upphandlingen, uppdraget, den höga lönen, befordringen -någon gång i framtiden. Det finns gott om exempel på ledare omkring oss som gjort just detta - vunnit.  I farten har de ”justerat böckerna” för att dölja en förlust i bokslutet, gjort ett ”upplägg” för att planera skatten bättre eller övertalat en anställd att inte göra en lex Sarah-anmälan som skulle leda till nya kostsamma rutiner.

Det vi sällan talar om är just alla de små ”förlusterna” på vägen. Tillfällen då vi missbrukat våra personliga värden för att komma fortare framåt, för att vinna till varje pris. Och det handlar inte främst om det vi lätt lägger märke till, när vi ljuger eller fuskar, utan mer om de tillfällen då vi svikit oss själva, kanske utan att ens tydligt märka det.

Det inte något fel på att vilja lyckas, och vi ska inte ersätta framgång med värden, men om vi prioriterar våra värden framför ”framgång”, till exempel om sättet vi behandlar våra medarbetare har högre prioritet än bonusen, så får vi själva plötsligt makt. Det vi tidigare uppfattade som ”framgångar” är nämligen i sig beroende av mycket som vi inte har något inflytande över men, när vi väljer att prioritera våra personliga värden, så har vi själva makten över framgången oavsett vad som händer. Bonusen kan till exempel ändå försvinna till slut på grund av nya nedskärningar, men vi kan alltid välja att handla med integritet eftersom vi styr vårt eget beteende.

Dessutom finns chansen att ”vinna där ute” oftast kvar ändå, och om saker och ting trots allt inte skulle fungera har vi som allra minst en inre känsla av värdighet och självrespekt kvar trots förlusten - och nu har processen blivit viktigare än resultatet. I motsats till de eventuella framtida framgångerna vi tidigare drivits av vinner vi nu varje gång vi fattar beslut och varje dag vi är på arbetet. Detta är det verkliga måttet på ett utmärkt ledarskap- och på framgång.

Paradoxalt nog är det svåraste i denna omställning ofta att ge upp motsatsen till makt och framgång nämligen det vi tror är ett effektivt skydd för våra svagheter: att slippa ansvaret och att vara ett ”offer” för omständigheterna.

Nästa gång ska vi tala mer om hur det blir det mycket svårare att gömma sig i denna roll när vi arbetar i enlighet med våra värden och varför den rollen då inte längre behövs.  

Text: Manfred Peters Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem