2012-09-06

Månadens Ledarskapsbrev september 2012

Varför kan du aldrig lära dig att bli en riktigt bra chef eller ledare?

Det finns många bra ledarskapsutbildningar. Nästan alla gör just en sak – de lär dig hur du ska göra, hur du ska vara och hur det borde gå till för att allt ska bli bra. Det handlar ju om helt naturliga och ganska självklara och rationella saker: att bygga förtroende, att vara en god lyssnare, vara en förebild, vara beslutsam, och så vidare – det blir många krav och checklistorna blir långa.
 
De flesta chefer gör sedan sitt bästa för att använda dessa råd och utbildningar i det dagliga, och många kanske till och med tränar regelbundet i hur de bäst kan användas. Dessa saker är förvisso viktiga och måste göras väl, men de berör ofta bara synliga konflikter som sedan behandlas på ett rationellt sätt enligt upparbetade rutiner.
 
Dilemmat är de stora känslomässiga fallgropar som förblir gömda i mörkret under ytan hur vi än utbildar oss. Där nere finns våra egna problem och känslor som helt styr drivkrafter och beteenden utan minsta hänsyn till vad som verkar förnuftigt eller vad checklistan säger. Det är därför även den bäst utbildade ledare ofta står inför situationer som är olösliga från ett
rationellt perspektiv.
 
Ledare och hela organisationer stöder sig gärna på genomtänkta analyser och strategier men, tänk efter, hur många ”rationella” beslutsprocessar slutar inte med ett ”jo, vi har gjort analysen och Excelkörningarna, men det här alternativet känns bäst”? Vi är helt enkelt till stor del känslomässiga varelser som till syvende och sist låter magkänslan avgöra.
 
Här hjälper inte utbildning och träning, eftersom dessa här fungerar som ett lager med kunskap och erfarenhet som läggs ovanpå de bångstyriga känslostormarna därunder - som förblir oklara och fortsätter påverka oss i våra beslut. Så länge vi är i balans och har tid så verkar ju allt bra, men när vi dras med i känslosvallet och är under press spelar utbildningen ingen roll – vi kommer, på gott och ont, att fatta ett känslomässigt beslut.
 
Inskriptionen över portalen hos oraklet i Delfi i antikens Grekland var ju ”Känn dig själv”. Just där börjar den riktiga ledarskapsutbildningen, och tyvärr går den inte att göra på ett helgseminarium. Bara när vi känner våra egna drivkrafter, egna värden och egna begränsningar kan vi börja bli bra ledare. Hur detta kan gå till, och hur man sparar mycket energi genom att bygga sitt ledarskap på de egna inre värdena, ska vi tala om nästa gång.
Uppdaterat: 2012-09-06

Bli medlem