Annika Elias ny ledare för Europas chefer

Ledarnas förbundsordförande Annika Elias har valts till ny ordförande för den europeiska chefsorganisationen CEC.

För första gången någonsin i organisationens historia är det en svensk som tar över ordförandeskapet för 1,5 miljoner chefer spridda i 15 europeiska länder.

CEC är en samarbets- och paraplyorganisation för europeiska chefsorganisationer och har som uppgift att verka för och driva chefsfrågor på EU-nivå. Förutom Ledarna ingår 20 andra nationella organisationer och 8 federationer i organisationen. Det innefattar både samverkan
mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan, och en dialog mellan arbetsmarknadens parter och EU-institutioner som ministerrådet och kommissionen.

– Vi får ett större inflytande över att CEC också driver frågor som gynnar Ledarna och dess medlemmar, säger Annika Elias.

Medlemskapet i CEC ger Ledarna tillgång till ett europeiskt nätverk vilket kommer medlemmarna tillgodo vid utlandstjänstgöring.

– Sveriges chefer är konkurrenskraftiga och det svenska ledarskapet har mycket att tillföra Europa. Utan bra chefer står sig Europa slätt i den globala konkurrensen. Vi vill vara chefens röst i den sociala dialogen i Europa, säger Annika Elias.

Krisen i Europa kräver skickliga ledare och en ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse. Samtidigt blir Europas befolkning allt äldre och arbetsmarknaderna står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning i allmänhet och chefsförsörjning i synnerhet.

– Chefer behöver en stark egen röst i arbetsmarknadsfrågor också på europeisk nivå. Chefer har en unik position, de är varken vanliga anställda eller arbetsgivare, samtidigt som de bär ett stort ansvar för verksamheternas resultat och på så sätt för hela samhällsekonomin, säger Annika Elias.

Annika Elias är ordförande i Ledarna sedan 2006, och blev omvald i maj 2010 till en ny fyraårsperiod. Annika Elias kommer att verka som ordförande i CEC under tre år parallellt med uppdraget som Ledarnas förbundsordförande från och med maj 2012.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem