Om föreningen

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som genomförs vartannat år.

Vid stämman deltar valda ombud, föreningsstyrelse, revisor samt valberedning. Ombud till stämman väljs av medlemmarna i föreningen. Stämman väljer styrelseledamöter, revisor och valberedning. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman.

Föreningens styrdokument

Uppdaterat: 2016-07-04

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna inom privat tjänstesektor. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna inom privat tjänstesektor (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna inom privat tjänstesektor (pdf)

 

Bli medlem