2014-03-19

Ordförandebrev mars

Ordförande Lorri Mortensen Mates berättar om föreningens samarbete med retorikexperten Elaine Eksvärd.

Vi bjuder in Elaine Eksvärd för att tala om Auktoritetsmakt. Hennes bok ”Härskarteknik” såldes i över 80 000 exemplar. I nyutgåvan av ”Härskartekniker - Den fula vägen till makt” blev tipsen fler och vi fick lära oss mer om martyrmetoden. Numera hör man ofta människor säga: Nu använder du en härskarteknik och så refererar man till författaren Elaine Eksvärds böcker.

Den som grundade uttrycket härskartekniker var den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen. Därefter tog den norska socialpsykologen Berit Ås vid.

Elaine BergqvistJag ska villigt erkänna att jag själv använder ordet härskarteknik och jag även jobbat med området när jag hållit mina ledarskapsutbildningar. Härskartekniker är något som jag tycker att man som chef och ledare inte ska blunda för. Man ska veta vad det innebär och att det finns. Men i hungern efter makt är allt tillåtet eller? Är det fult att erkänna att man vill ha makt? För som chef eller ledare så besitter du makt formellt sett, men hur är det med informell makt? Utsätter du själva andra för härskartekniker för att nå dit du vill? Hur hanterar du situationer där du själv blir utsatt för en härskarteknik?

I mitten av mars kom Elaine Eksvärd, författare och retorikexpert ut med en ny bok som heter ”Vardagsmakt”.

I samband med den så har styrelsen inom LiPT valt att i samarbete med Elaine Eksvärd, under våren, starta en artikelserie om makt. Du kommer att kunna ta del av artikelserien på vår hemsida.

Vi frågade Elaine hur hon tänker om makt. Så här svarade hon.

”Makt är för många ett fult och samtidigt önskvärt fenomen. Många vill ha makt, men få är öppna med att de strävar efter det. Makt behöver inte betyda att du ska vara en diktator över andra. Det är inget fel på makt, det är händerna som håller i den som gör den bra eller dålig.

Många på maktpositioner kan ironiskt nog känna sig maktlösa många gånger. Alice Walker har ett känt citat som jag tycker förklarar varför det är så: “The most common way people give up their power is by thinking they don´t have any.” Du har mer makt än du tror, men du kan också få mer makt än du har. Mycket mer. Chefer och ledare besitter ofta den formella makten. Men för att få förändring så vet de flesta, att det behövs så mycket mer än en titel.

Med denna artikelserie vill jag göra dem medvetna om de psykologiska mekanismer och retoriska formuleringarna som dels påverkar dem själva och dels kan ge dem mer makt i sitt chef- och ledarskap avslutar Elaine Eksvärd, författare till boken Vardagsmakt.

Vi lottar ut fem exemplar av Elaines nya bok. Vill du ha boken ”Vardagsmakt” så mejla mig på lorrimates@hotmail.com och berätta gärna varför just du ska vinna boken.

Här hittar du första artikeln som handlar om auktoritetsmakt:

Trevlig läsning!

Hälsningar,
Lorri Mortensen Mates
Föreningsordförande Ledarna inom privat tjänstesektor (LiPT)

 

Fotograf: Johan Larsson

Uppdaterat: 2016-04-14

Bli medlem