Ordförandebrevet november

En idé om framtiden

Nästa år 21-23 maj är det dags för Ledarna att hålla sin kongress i Göteborg. Naturligtvis kommer Ledarna inom Privat tjänstesektor att vara närvarande direkt på plats och kunna påverka genom våra ombud. Arbetet med kongressen är i full gång och det märks inte minst på de aktiviteter som är i gång på Ledarnas kansli och i förbundsstyrelsen. I mitten av november hade Ledarna förbundsråd. Förbundsrådet består bland annat av de olika branschföreningarnas ordförande.

En punkt som fanns med på förbundsrådets agenda var vårt dokument som b.la innehåller vår ideologiska plattform. Jag talar om vårt dokument idé och framtid. På kongressen kommer vi att ta beslut om en förnyad version av idé och framtid. Vilket vi diskuterade på förbundsrådet.

Världen förändras ständigt och står inte stilla. Det ska inte Ledarna heller göra. För att nå vårt mål om 100 000 medlemmar så måste vi förnyas och våga tänka i andra banor och bryta ny mark. Vi måste våga förändras för att vara ett relevant val för nuvarande och nya medlemmar.

Flera av våra konkurrenter aspirerar på att vara ett alternativ för chefer och ledare. Vi måste visa att de är kopiorna och vi är originalet som inte går att kopiera. Inte bara för att vi tror på individens egen förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling och personliga konkurrenskraft, utan också för att Ledarna är den enda chefsorganisationen. Vi kan erbjuda en palett av tjänster till våra medlemmar som inte våra konkurrenter kan. Det måste vi våga visa.

Ledarnas vision är att alla ska ha en bra chef. Vi menar att bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för framgångsrika verksamheter och engagerade medarbetare. Samtidigt behöver chefer kunna ställa krav på förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. Chefens ställning som arbetsgivarens företrädare går hand i hand med chefens roll som anställd. Det gör Ledarna och cheferna till en tredje part som varken tillhör den traditionella arbetstagar- eller arbetsgivarsidan. Därmed återspeglar vi också chefens särställning i företag och organisationer.

Idé och framtid lyfter tydligt fram Ledarnas olika ställningstaganden. Det handlar b.la om ledarskapets betydelse och ledarskapets förutsättningar. Men också det viktiga om att vara hållbar som chef. Jag har nu bara tagit del av ett första utkast av dokumentet idé och framtid men ser fram emot diskussionerna om Ledarnas ideologiska plattform på kongressen. Personligen tror jag att det är viktigt att släppa en del av det gamla för att inse att det är en ny generation som nu växer upp. De har en annan syn på det här med ledarskap.

Lorri Mortensen Mates
Föreningsordförande

Uppdaterat: 2014-04-03

Bli medlem