Styrelsemöte Ledarna inom privat tjänstesektor

Styrelsen för Ledarna inom privat tjänstesektor sammanträder och diskuterar bland annat branschaktiviteter.

Föreningens branschansvarig på Ledarna, Irena Franzén deltar i mötet. Syftet är att hitta bra och efterfrågade branschaktiviteter. Föreningen omfattar ett stort antal branscher och några av frågorna är: ”finns det gemensamma områden”, "vilka kan vi samverka med" och "vad kan vara branschaktiviteter för ingående klubbar och medlemmar." Vi ska gå igenom stämmohandlingarna och därefter sker utskick till valda stämmoombud.


Datum: 2014-02-13 10:15 - 2014-02-14 16:00

Plats: Stockholm

Uppdaterat: 2014-02-13

Bli medlem