Styrelsemöte december

Ledarna inom privat tjänstesektor har styrelsemöte i Stockholm.

Valberedningen deltar i mötet och det blir fortsatt arbete med stämmohandlingar, budget för kommande period med mera. Avrapportering från arbetsgruppen Kommunikation och Nätverk. Genomgång av stadgeförslag inför stämman.


Datum: 2013-12-12 10:15 - 2013-12-12 16:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2013-12-01

Bli medlem