Styrelsemöte oktober

Ledarna inom privat tjänstesektor har styrelsemöte den 11/10 på Ledarnas kansli i Stockholm.

Vid mötet ska vi bland annat diskutera styrelsens arbetssätt och värderingar som togs fram vid vid strategimöte i september. Styrelsekontrakten ska gås igenom och signeras. Delrapport från arbetsgrupper som jobbar med kommunikation och nätverk presenteras. Diskussion kring arbete med att ta fram ett röstverktyg inför nomineringar och val till stämman 2014.


Datum: 2013-10-11 10:15 - 2013-10-11 16:00

Plats: Ledarnas kansli, Stockholm

Uppdaterat: 2013-10-09

Bli medlem