Hälsa för chefer och ledare

Ami Hemviken, Kerstin Waldenström, Paolo Roberto, Fredrik Paulún

En kostnadsfri inspirationsdag Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, stress, sömn, och träning. Din hälsa påverkas också av om du trivs med dig själv, de människor du har omkring dig och om du tycker ditt liv har en mening.

Den här inspirationsdagen innehåller fyra intressanta föreläsningar kring hälsa.

Att göra arbetsglädje – för det är inte tanken som räknas

Ami Hemvikens föreläsning berör på ett humoristiskt och engagerande sätt den forskning som gjorts på ämnet arbetsglädje och medarbetarskap. Ami inspirerar deltagarna att hitta sina nycklar för att finna såväl glädje som uthållighet i arbetet. Det handlar om beteenden som i alla kan anamma. Hur vi hanterar stress och hur starka vi blir tillsammans genom en medveten kommunikation, välvilja och hjälpsamhet.

Chefens arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen gäller även chefens arbetsmiljö – men vad är det som gäller? Kerstin Waldenström, arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket berättar om Organisatorisk och Social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2015:4.

Fysisk aktivitet spelar roll!

”Tar man sig inte tid att träna, får man ta sig tid att vara sjuk” – Paolo Roberto föreläser om vikten av att vara vid god hälsa. Det handlar om kontinuitet, om att få till bra mat och träning regelbundet, helst varje dag. Små ändringar ger stora förbättringar på lång sikt.

Paulúns bästa kostråd

Fredrik Paulún är utbildad näringsfysiolog och har skrivit över 20 böcker i ämnet. Han kommer att prata om alla de underbara livsmedel som ger hälsa, psykiskt välmående, styrka, uthållighet och ett starkt immunförsvar.

Text: Uppdaterat: 2017-09-06
Betyg

Bli medlem