Språket, ett (onödigt) hinder för integration?

Att kunna svenska är många gånger en förutsättning för att få jobb; samtidigt som ett jobb många gånger är en förutsättning för att lära sig svenska. Riskerar vi, förblindade av vår egen språksnålhet, att gå miste om verkligt värdefulla talanger i väntan på att de ska lära sig svenska? Vi diskuterar integrationens moment 22.

Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor
Tid: 5 juli 2017 11.30–13.00
Plats: Hästgatan 2

Medverkande:

  • Lorri Mortensen Mates, ordförande, Ledarna inom privat tjänstesektor
  • Petter Stordalen, ägare och styrelseordförande, Nordic Choice Hotels
  • Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
  • Gunlög Sundberg, universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråk vid Stockholms universitet
  • Patrick Amofah, projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Läs om seminariet på Almedalsveckans webbplats


Datum: 2017-07-05 11:30 - 2017-07-05 13:00

Uppdaterat: 2017-06-19

Bli medlem