Vad har Churchill och Palme gemensamt med Clinton och Sundhage?

Det får du veta mer om på vårt ”på väg hem från jobbet-seminarium”, onsdagen den15 maj för dig som är medlem i Ledarna inom privat tjänstesektor och Ledarna inom offentlig tjänstesektor

Lagom till eftermiddagskaffet samlas vi för att fördjupa oss i två sorters ledarskap som hänger intimt samman; det kommunikativa och det salutogena.

I det kommunikativa ledarskapet betonas närvaro, öppen dialog, engagemang och tydlighet, medan det salutogena ledarskapet lägger vikt vid sammanhang och möjligheter, snarare än problem.

Runda av arbetsdagen med detta spännande två-timmars seminarium där vi blandar teori med diskussion, samt analyserar tänkvärda exempel på ledarskap utifrån ett kommunikativt och salutogent perspektiv.

Seminarieledare:
Claus Grue, informationschef som tror på kommunikation som ett kraftfullt ledningsverktyg .
Pelle Bengtsson, präst, coach och ledarskapskonsult som tror på ett salutogent ledarskap där känslan av sammanhang och meningsfullhet är bärande variabler.

 

Text: Uppdaterat: 2013-04-03
Betyg

Bli medlem