Nathalie Herrey, verksamhetschef vid restaurangkoncernen Storseglet

Nathalie Herrey valdes vid det senaste årsmötet in som suppleant i Enskildas Chefsföreningens styrelse.

Nathalie Herrey

Varför anslöt du dig till Ledarna?

En kollega rekommenderade mig att gå med för cirka tre år sedan.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

Jag blev imponerad av organisationen och det stöd om erbjuds medlemmarna. Individen är mer i fokus och har en mycket starkare position idag. Det ställer krav på att chefer och organisationer måste arbetat mer mänskligt. Det blir allt viktigare för chefer att kunna utveckla sin personal. Jag ville ta en aktiv del i det arbetet.

Vad vill du bidra med till Enskildas styrelse?

Att vara chef kan vara väldigt ensamt. Innan jag blev medlem i Ledarna hade jag en mycket
stor personalgrupp. Det var först när jag blev medlem som jag insåg att min situation inte var normal. Jag vill arbeta för att lyfta fram de resurser som finns inom Ledarna så att fler medlemmar utnyttjar dem.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem