Lorri Mortensen Mates är ny viceordförande i Enskilda Chefsföreningen

Lorri Mortensen Mates arbetar som politisk sekreterare på Moderaternas riksdagskansli och är ny viceordförande i Enskilda Chefsföreningen. Hon var ordförande vid det senaste representantskapet och har suttit i Enskildas styrelse sedan förra personvalet. Lorri är starkt engagerad i demokratifrågor och har medlemsnytta som en ledstjärna i sitt arbete i föreningen.

Lorri blev invald som ordinarie styrelseledamot vid den senaste föreningsstämman. Hon tycker det är viktigt att det pågående genomlysningsprojektet fortsätter för att öka medlemsnyttan i föreningen. Förra året genomfördes två avknoppningar till nya föreningar; Ledarna inom Vård & Omsorg samt Ledarna inom Handel

– Enskilda Chefsföreningen fortsätter att växa och vi bör även i framtiden utvärdera om det finns medlemsgrupper från branscher som kan knoppas av till nya föreningar. Det är viktigt för att vässa föreningarnas erbjudande till sina medlemmar. Jag tror dessutom att det är enklare för Ledarna att locka nya medlemmar till tydligt definierade branschföreningar, säger Lorri.

Vid Ledarnas representantskap var Lorri tillsammans med Andreas Miller från Medieledarna ordförande för presidiet. Lorris erfarenheter som partiombudsman för moderaterna och vana att hålla i olika möten var en anledning till att hon tillfrågades om att åta sig uppdraget.

– Det var roligt att ta en aktiv del av demokratiprocessen och Ledarna utvecklar medlemsinflytandet kontinuerligt. Ett exempel är att det nu är möjligt att lägga motioner till representantskapet. Det har förbättrat och snabbat upp den demokratiska processen, tidigare var det bara möjligt att lämna motioner vid Ledarnas kongress vart fjärde år, säger Lorri.

Men möjligheten att skicka in motioner ökar arbetsbördan på kansliet. Varje motion måste hanteras vilket tar förbundets resurser i anspråk.

– Därför är det viktigt att alla funderar påvilka motioner man lägger och att de håller hög kvalitet. Det ställer i sin tur krav på föreningarnas arbete med att förbereda motionerna och att man tänker igenom vilka konsekvenser som motionerna får, avslutar Lorri.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem