Ny webbplats för Enskilda – spara personlig profil

Ledarnas Enskilda Chefsförening kommer under sommaren att gå över till en ny plattform för den egna webben.

Enskilda har sedan föreningsstarten utvecklat och drivit webbplatsen i egen regi. Den nya plattformen som utvecklats av Ledarna kommer att användas av flera av Ledarnas branschföreningar. Detta innebär flera fördelar; föreningen behöver inte avsätta lika stora resurser för drift och utveckling, det går att få ”stordriftsfördelar” genom att dela samma lösning med andra föreningar samt inte minst att medlemmen inte behöver hålla reda på olika inloggningar för Ledarnas respektive föreningens webbplatser. Mer information om övergången till den nya webben kommer längre fram.

En uppmaning kommer dock redan nu:

Du som vill behålla din personliga information under din medlemsprofil på Enskildas webb måste kopiera den eftersom denna information inte kommer att överföras till den nya webben.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem