Nya medlemmar i Enskildas styrelse

Vid Enskilda Chefsföreningens föreningsstämma fick föreningsstyrelsen en förnyad uppställning. Lorri Mortensen Mates, politisk sekreterare på Moderaterna i Stockholm, valdes in som ordinarie ledamot i Enskildas styrelse. Nathalie Herrey, verksamhetschef i restaurangkoncernen Storseglet i Malmö, valdes in som ny suppleant.

– Det är roligt att vi har en så bra bredd i både styrelse och stämma. Inte minst är det bra att vi har fått in en representant från hotell- och restaurangbranschen i föreningsstyrelsen, eftersom vi har många medlemmar där, säger Stina Nordström, ordförande i Enskilda Chefsföreningen.

Cecilia Rydinger Alin, professor i orkesterdirigering och känd från TV-programmet Maestro, inledde mötet med ett mycket uppskattat föredrag om konstnärligt ledarskap. Hon pratade bland annat om betydelsen av att chefen ser varje enskild individ för att helheten ska lyfta.

– Föredraget gav också bra insikter om den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse. Det fanns flera beröringspunkter som går att ta med i våra egna chefsuppdrag. Diskussionen kring ensamheten som chef och hur man som grupp med både chef och medarbetare gemensamt möter sin omvärld var intressant, säger Stina Nordström. Föreningsstämman grupparbetade också med föreningens motioner till representantskapet och det blev även en livlig och konstruktiv diskussion om medlemsverksamheten under stämmomötet.

Lorri Mortensen Mates, som tidigare varit suppleant i styrelsen, valdes in som ordinarie ledamot och Nathalie Herrey välkomnades som ny suppleant. Susanne Andersson återvaldes till kassör för ytterligare två år. På styrelsens konstituerande möte utsågs Lorri till ny vice ordförande och Martin Malmström fortsätter sitt uppdrag som sekreterare i föreningen.

Ledarnas Enskilda Chefsföreningsstyrelse består av:

Ordförande Stina Nordström
Vice ordförande      Lorri Mortensen Mates
Kassör Susanne Andersson
Sekreterare Martin Malmström
Ordinarie ledamöter:
Tomas Berg
Anita Cavallin
Ewa Ferm Björklund
Claus Grue
Petri Salonen
 
Suppleanter:
Thorleif Johannesén
Farrokh Farrokhi
Nathalie Herrey
Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem