Balansera prestation och person - Enskilda bjuder in till frukostmöten

Enskilda arrangerar under hösten frukostseminarier i Helsingborg, Linköping. Seminarierna är gratis för Enskildas medlemmar och kommer att belysa hur du som chef skapar förutsättningar för att balansera prestation och person både hos dig och hos dina medarbetare. Seminarierna leds av Impact företagsledning AB.

– Alla verksamheter är på samma gång en ekonomisk och en social enhet. En gemensam nämnare för framgångsrika organisationer är att chefer på alla nivåer balanserar ekonomiska och sociala faktorer. När alla presterar det som förväntas och fungerar som individer skapas harmoni och engagemang i organisationen. Det resonemanget kommer att vara grunden vid våra möten, säger Göran Larsson, vd på Impact.

Göran Larsson och hans kollega Ove Landqvist publicerade nyligen en bok om livskraftigt ledarskap. Boken lyfter fram betydelsen av att på alla nivåer i en organisation balansera prestation och person. Under frukostmötet diskuteras några av de faktorer i ledarskapet som krävs för att lyckas med det.

Frukostmötena börjar klockan 8.00 på morgonen med frukost och mingel innan seminariedelen startar klockan 8.30. Mötet avslutas 10.00. Seminarierna kommer att vara uppdelade i två delar.

– Den första delen kommer att belysa vad som är viktigt när man går in i en ny organisation eller börjar i en ny roll inom samma organisation, säger Göran Larsson. Den andra delen ger handfasta råd kring ledning och styrning av en enhet och hur en ledare säkrar att styrningen fungerar.

– Vi kommer bland annat att diskutera vad som krävs för att skapa ett framgångsrikt ledningsgruppsarbete. Denna diskussion är lika relevant för arbetet i arbetsgrupper. Mekaniken är densamma även om frågorna som berörs skiljer sig åt, säger Ove Landqvist. Seminariet avslutas med diskussionsdel där åhörare kan dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter. Under våren forsätter seminarieserien i Stockholm och Umeå.

Helsingborg, 23 oktober

Helsingborg Business Regions lokaler

Linköping, 13 november

Scandic – Frimurarhotellet

Anmälan:

Via Kalendern på www.ledarna.se eller skicka e-post till foreningar@ledarna.se.

 


 

Göran Larsson är vd och grundare av Impact företagsutveckling AB. Göran är i grunden beteendevetare och har arbetat med verksamhetsutveckling på koncernledningsnivå inom en rad stora företag och organisationer – både inom och utom landet.

Ove Landqvist arbetar på Impact sedan1993. Hans specialistområde är implementering, där han bistår ledningsgrupper med att få kultur, struktur och processer att harmonisera med strategiska beslut. Ove har omfattande internationell erfarenhet och har varit verksam i både Polen, Tyskland och USA.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-10-11

Bli medlem