Opinion i chefens intresse

I somras fick jag möjlighet att på plats följa Ledarnas opinionsbildande insatser i Almedalen. Jag blev mycket imponerad över hur professionellt och kraftfullt förbundet agerar i viktiga chefsfrågor i detta sammanhang. Det är verkligen inte lätt att nå igenom i bruset på denna överhettade PR-arena.

Nu öppnar Ledarna upp för förbundets branschföreningar att vara med och samarrangera vid kommande Almedals-evenemang. Då handlar det om att lyfta specifika branschfrågor som är särskilt viktiga för föreningens medlemmar. Finns det någon branschfråga som du tyckerär viktig att Enskilda lyfter fram tillsammans med förbundet? Hör i så fall av dig till mig eller någon annan i föreningsstyrelsen.

I höst fokuserar Enskilda verkligen på medlemsaktiviteter på flera orter runt om i Sverige. Vi inleder i oktober en serie frukostmöten som fokuserar på hur du som chef skapar förutsättningar att balansera prestation och person både hos dig och hos dina medarbetare. Och i november lyfter föreningen den spännande och synnerligen aktuella frågan om hur det framgångsrika ledarskapet bygger på chefens kommunikativa förmåga. Dessutom fortsätter vi att erbjuda uppskattade seminarieplatser i Fortbildarnas regi.

Nu finns Enskilda äntligen med i den nya webblösning för föreningar som förbundet har tagit fram. I fortsättningen ska du som medlem inte längre behöva hålla reda på två olika inloggningar, utan du hittar all information, nyheter och evenemang som rör både Enskilda och Ledarna på www.ledarna.se. Väl mött på seminarier och webben i höst!

Stina Nordström, föreningsordförande

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-10-17

Bli medlem