”Hem från jobbet”-seminarium om kommunikativt ledarskap

Claus Grue, ledamot i Enskildas styrelse och informationschef på Svenska kyrkan i Lunds stift, kommer i november att tillsammans med kollegan Pelle Bengtsson arrangera ett seminarium på temat Kommunikativt Ledarskap.

Claus GrueSeminariet baseras på det faktum att framgångsrikt ledarskap bygger på chefens kommunikativa förmåga. Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att få medarbetare med sig och för att de ska kunna överträffa sig själva.

– Kommunikation handlar om så mycket mer än att bara informera. I ledarskapet är kommunikation det verktyg som skapar förutsättningar för ett förtroendefullt klimat på arbetsplatsen, säger Claus Grue. Seminariet kommer att bestå av två delar. Claus Grue kommer att hålla i delen om kommunikationens betydelse. Pelle Bengtsson, som är präst och ledarskapsutvecklare inom Svenska kyrkan, kommer att berätta om salutogent, eller värdegrundsbaserat, ledarskap. Det salutogena ledarskapet betonar känslan av sammanhang och meningsfullhet med målet att förbättra en grupps effektivitet och välbefinnande.

– Vi kommer att börja mötet med eftermiddagsfika avslutar Claus Grue.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-10-11

Bli medlem