Ledarnas opinionsarbete skördar framgångar

Att förbättra tillämpningen av Ledaravtalet är en central uppgift för Ledarna. Att frågan om lönebildning i Sverige diskuterats allt flitigare i medierna och att nya parter har deltagit i diskussionen är ett resultat av Ledarnas opinionsarbete. Monica Berling, chef för Ledarnas Opinion och PR, berättar mer om hur Ledarna arbetat för lyfta fram en av sina kärnfrågor.

Ledarnas kongress beslutade att Ledarna under 2010-2014 ska arbeta för att utveckla och förbättra tillämpningen av Ledaravtalet. Det beslutet ligger till grund för Ledarnas opinionsbildande arbete.

– Bakgrunden är att vårt samhälle individualiseras allt mer samtidigt som lönerna för det stora flertalet sätts på samma sätt som för femtio år sedan, centralt mellan arbetsmarknadens parter. Det rimmar illa med dagens arbetsliv. Idag vill 7 av 10 svenskar i arbetsför ålder att lönerna ska sättas direkt på arbetsplatsen,mellan medarbetare och chef, säger Monica Berling.

Traditionellt sett diskuteras lönebildningsfrågor bara när det är avtalsrörelse. Och historiskt har det är nästan bara varit arbetsmarknadens parter som deltagit i debatten.

– Vår strategi har varit att starta en bredare diskussion kring det faktum att lönebildning och lönesättning inte fungerar som de berörda vill. Detta får stora konsekvenser och det är en alldeles för viktig fråga för att bara diskuteras av parterna.

I sitt opinionsarbete har Ledarna inkluderat lönesättning för både chefer och andra löntagare. Undersökningar visar att attityden bland löntagare, till exempelvis till lönesamtal är att ”det är ett spel för gallerierna” och att det inte är där som löntagare kan påverka sin lön.

– Om man inte upplever att man kan påverka sin situation inom systemet fungerar det inte. Det är detta som vi har belyst på en rad olika sätt under de senaste åren.

Den största kraftsamlingen vad gäller opinionsarbetet görs under Almedalsveckan. Under årets Almedalsvecka genomförde Ledarna fyra olika seminarier och lönebildningen var en central fråga i två av seminarierna.

– Vi samarbetade med bland annat Almega och på podierna fanns ledande personer från näringsliv, media. Det var glädjande att se inflytelserika personer som inte representerade arbetsmarknadens parter diskutera lönebildning och lönesättning. Att sprida den diskussionen till flera parter är viktigt för att nå en bredare publik och att till slut påverka faktiska beslut, avslutar Monica Berling.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-10-11

Bli medlem