Premiär för Enskildas webb

Under sommaren lanserades Enskildas nya webb som nu är helt integrerad med Ledarnas hemsida. Första gången du loggar in fungerar inte din gamla inloggning, se separat faktaruta.

– All information finns samlad på en och samma webbplats, vilket avsevärt kommer att underlätta användandet för medlemmarna, säger Kristofer Andersson-Lindh som är förtroendevald i Enskildas föreningsstämma och som arbetat medutvecklingen av webben.

Efter det att användaren loggat in första gången måste den personliga profilen uppdateras. Det har tyvärr inte varit möjligt att flytta profilinformationen från Enskildas tidigare webb till den nya plattformen. Vid nästa inloggning hamnar man direkt på sin personliga sida med tillgång till all information som rör Enskilda Chefsföreningen och Ledarna.Enskildas nya webb har möjliggjorts av Ledarnas beslut att föreningarna ska ha tillgång till en gemensam plattform för sina föreningswebbar.

– Det är viktigt för oss att underlätta föreningarnas arbete. Med den nya lösningen frigörs resurser i föreningarna som kan användas till medlemsaktiviteter istället. Vi kommer löpande att arbeta med att förbättra Ledarnas webb och tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer, säger Sofia Yngwe, webbansvarig på Ledarna.

Den nya webbplatsen skapar nya möjligheter att enkelt interagera och byta erfarenheter med andra chefer. Under fliken nätverk finns en lista över samtliga aktiva nätverk inom Ledarna. I de olika nätverken kan medlemmar skriva inlägg, diskutera, dela foton och dokument. Att starta ett eget nätverk görs enkelt genom en knapptryckning.

I Ledarnas Enskilda Chefsförenings sektion finns all information som rör föreningen. Denna del är bara tillgänglig för Enskildas medlemmar. Där finns aktuell information från föreningen, kalendrar för föreningsaktiviteter, styrdokument. Där finns också ett informationsflöde, en Wall, som löpande uppdateras med de senaste händelserna i ens nätverk.

Den nya plattformen kommer att användas av flera av Ledarnas branschföreningar. Enskildas webbteam har arbetat tillsammans med Ledarna i 1,5 år med projektet.

– Det tidigare upplägget där Enskildas webb varit skild från Ledarnas var inte optimalt. Från ett användarperspektiv var det besvärligt att ha två olika inloggningar och att viktig information fanns på två olika webbplatser. Det innebar också onödig administration för föreningen, vilket vi nu slipper, säger Kristofer Andersson Lindh.

När föreningen nu delar plattform med Ledarna kommer Enskildas medlemmar ha tillgång till Ledarnas webbsupport, vilket ytterligare kommer att förbättra servicen till medlemmarna.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-10-11

Nya inloggningsuppgifter

Första gången du loggar in på Ledarna.se fungerar inte ditt tidigare användarnamn och lösenord. Ditt nya användarnamn är ditt medlemsnummer* och ditt personnummer är ditt nya lösenord. Efter första inloggningen måste du gå in på fliken Redigera konto och uppge din e-postadress. E-postadressen kommer i fortsättningen vara ditt användarnamn. Observera att du måste uppge din e-postadress, även om du inte vill ändra användarnamn, för att kunna fortsätta surfa på sidan!* Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av tidningen Chef, på månadsavierna för medlemsavgiften eller i Medlemsnytt som skickas ut via e-post till alla medlemmar varje månad. Du kan också få reda på ditt medlemsnummer genom att ringa Ledarnas Medlemsadministration på 0200-87 11 11.

Bli medlem