2013-10-10

Din branschförening byter namn

Inom Ledarna finns branschföreningar som ger dig branschmässig förankring och fördjupning i ledarskapsfrågor inom just din bransch. Branschföreningarna har också till uppgift att ta vara på din demokratiska möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet. Du tillhör föreningen Kommunikation, Service & Kultur.

Ledarna har under det gångna året jobbat med att renodla branschföreningarna så mycket som möjlig för att göra så mycket medlemsnytta som möjligt samt att försöka tydliggöra via föreningsnamnet vilka branscher varje förening bevakar och representerar inom ramen för Ledarnas demokratiska organisation. Förhoppningen är även att den nya strukturen bättre ska spegla verkligheten på den svenska arbetsmarnaden.

Kommunikation, Service & Kultur höll sin stämma 2013-09-19/20. Stämman beslutade då att byta namn på föreningen för att tydliggöra vilka branscher föreningen arbetar med.

Det nya föreningsnamnet är Ledarna inom Transport & Logistik. Föreningen verkar inom följande avtalsområden:

Almega Kommunikation                          

Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Busstrafikens Arbetsgivareförbund         

Flygarbetsgivarna

Sveriges Hamnar

Stämman valde även en ny styrelse till branschföreningen Ledarna inom Transport & Logistik. Den nya styrelsen består av:

Ordförande: Bo-Göran Nilsson Biltrafikens Arbetsgivarförbund

V.ordförande:  Björn Andersson Svensk Handel        

Kassör: Mats Fredriksson Sveriges Hamnar

Sekreterare: Richard Lindau Biltrafikens Arbetsgivarförbund

Ledamot:   Kurt Blomquist    Svensk Scenkonst

Ledamot: Hans Reftel   Sveriges Hamnar

Ledamot: Arne Olsson     Sveriges Hamnar

 

 

Med vänliga hälsningar

Bo-Göran Nilsson, ordförande

Uppdaterat: 2013-10-10

Bli medlem