2017-09-13

Föreningsstämma 11-12 oktober 2017

Föreningsstämman är Ledarna inom Energi & Tekniks högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år.

På föreningsstämman den 12-12 oktober 2017 beslutas Energi & Tekniks framtida verksamhetsplan samt budget för de kommande åren 2018-2020.  

Text: Uppdaterat: 2017-09-13

Bli medlem