Chefer i samverkan

Föreningarna Ledarna Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik och Ledarna inom Processindustrin har skapat ett nätverk för sina medlemmar. Här kan du läsa mer om det.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi fyra föreningar som samverkar Ledarna Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik ochLedarna inom Processindustrin. Vi är två representanter från varje förening som träffas en gång per månad i Ledarnas lokaler i Stockholm.

Håll uppsikt efter nästa års inbjudan

Håll uppsikt efter inbjudan till 2016 års nätverksträff. 10-11 november på Cinderella.

Bli medlem