Styrelsemöte Maj

Vi träffas och diskuterar aktuella frågor inför kongressen.

Vi diskuterar aktuella frågor inför kongressen samt följer upp det som beslutades på verksamhetskonferensen i mars.


Datum: 2014-05-20 13:00 - 2014-05-21 12:00

Plats: Göteborg

Uppdaterat: 2014-03-03

Bli medlem