Styrelsemöte Juni

Ordinarie styrelsemöte. Vi diskuterar aktuella ämnen för föreningen.

På det här styrelsemötet diskuterar och följer vi upp beslut och diskussioner från kongressen. Vi arbetar med de aktiviteter som händer i höst. Dels energiträffen som är planerad till september dels samverkansträffen som är 13 - 14 november.


Datum: 2014-06-03 13:00 - 2014-06-04 12:00

Plats: Trosa

Uppdaterat: 2014-03-03

Bli medlem