Styrelsemöte Oktober

Ordinarie styrelsemöte. Vi träffas och diskuterar aktuella frågor för föreningen.

På det här styrelsemötet är det uppföljning av beslut samt planering inför samverkansträffen i november.


Datum: 2014-10-02 13:00 - 2014-10-03 12:00

Plats: Plats ej bestämd

Uppdaterat: 2014-03-03

Bli medlem