Styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte

Nya styrelsen formerar sig enlig föreningsstämmans beslut


Datum: 2017-10-12 00:00 - 2017-10-12 00:00

Text: Uppdaterat: 2017-09-13

Bli medlem