Om föreningen

Organisation

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Stämman består av föreningsstyrelsen och valda ombud. Vid stämman väljs ordförande och kassör samt styrelseledamöter. Mandatperioden är tre år.

Föreningsstyrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet under stämmoperioden.

Stämmoombud

Stämman lägger fast inriktningen för föreningens verksamhet, väljer styrelse, beslutar om budget, medlemsavgift och stadgar. Stämman har också uppgiften att granska och godkänna verksamhet och ekonomi för stämmoperioden.

Den senaste stämman avhölls den 17-18 oktober 2013 i Stockholm

Uppdaterat: 2016-06-29

Blanketter

Här hittar du bland annat reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna inom Energi & Teknik. Blanketterna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten.

Reseräkning Ledarna inom Energi & Teknik (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna inom Energi & Teknik (pdf)

Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Notera att resräkningarn numera ska skickas till 
Lars Nydén Vråsjövägen 22, 511 56 Kinna

Regler för bidragsansökan (pdf)

Bli medlem