2013-09-27

Lärorikt på Skadeplats 2013

25-26 september var det dags för årets upplaga av Skadeplats. Denna gång var konferensen i Karlstad och medlemmar från Ledarnas brandbefälsförening fanns på plats för att lära sig mer.

Flera medlemmar hade anmält sig till Skadeplats 2013 för att bland annat få höra intressanta föreläsningar. Frågor som togs upp under första dagen var bland annat trafiksäkerhet för oss under utryckning. Tyvärr blev ju frågan snabbt aktuell och vi sänder våra tankar till anhöriga och kollegor på räddningstjänsten i Norra Älvsborg som drabbades av en svår olycka.

Suicid prevention var ett annat ämne som diskuterades där Storstockholms räddningstjänst höll i en föreläsning där åhörarna fick ge sina åsikter hur man skulle agera. Från att varit passiva åskådare och väntat på att ambulans eller polis skulle lösa situationen har man i Stockholm idag börjat aktivt arbeta för att förhindra att personer tar sitt liv genom att utbilda personalen.

Dag två var en blandning av kortare föreläsningar och demonstrationer. Bland annat visade Cobra och Cafs hur man kan använda deras utrustning för att släcka konstruktionsbränder som är svåra att komma åt.  SM i losstagning genomfördes, tyvärr deltog bara några få lag. Medelpads Räddningstjänst gick segrande ur tävlingen.

Föreläsningarna handlade bland annat om motorsågar samt vilken utbildning behöver räddningstjänsten för sin personal. Räddningsledaren från masskrocken på Tranarpsbron berättade om utmaningarna i arbetet med en så stor och svåröverskådlig olycksplats. Anders Cederberg från insamlingsstiftelsen Brandmännens cancerfond berättade om det tydliga sambandet mellan exponering av brandrök och förökad risk för cancer.

Sammantaget var det en bra konferens där vi träffade mycket brandfolk och bytte erfarenheter och fick bra idéer om hur vi kan utveckla vårt arbete inom räddningstjänsten.

Gå gärna in på Brandskyddsföreningens hemsida och läs mer.

Uppdaterat: 2013-10-30

Bli medlem