2013-05-31

Kom till Skadeplats 2013

Du har möjlighet att ställa dig på reservlistan till konferensen i september.

Ledarnas Brandbefälsförening ger dig chansen till att delta i konferensen Skadeplats 2013 i Karlstad 25-26 september. Det är en mötesplats för operativ personal inom räddningstjänst samt övriga intressenter.

Brandskyddsföreningen står som huvudarrangör och programmet innehåller både föredrag och praktiska övningar. Konferensen är en bra mötesplats och ger tillfälle för viktigt kunskapsutbyte. Delar av styrelsen samt branschkunniga från Ledarnas kansli kommer att finnas på plats för att svara på aktuella frågor. Exempelvis om medlemsförmåner, pension och anställningsavtal.

Föreningen står för tågresa med SJ, konferensavgift och boende. Vi står dock inte för förlorad arbetsförtjänst.

För tillfället är konferensen fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan, om någon ger återbud. Skicka anmälan med namn, adress, telefonnummer och e-postadress till camilla.svanstrom@ledarna.se. Ange även vilken organisation du är anställd i och din befattning.

Glad sommar önskar styrelsen inom Ledarnas Brandbefälsförening

Text: Uppdaterat: 2013-07-02

Bli medlem