2012-12-11

Stämma 2013

Du kommer väl på stämman?

Hej medlem i Ledarnas Brandbefälsförening!
Du är härmed inbjuden till stämma den 23-24 oktober 2013 på M/S Cinderella

Utöver stämman kommer vi att få senaste informationen angående pensionsavtalet KAP-KL, samt ha dialog om styrelsens fortsatta arbete och övriga medlemsfrågor.

Vi hoppas på en bred uppslutning från hela landet.

Resan till och från Stockholm, båtresa med hytt samt mat två dagar står föreningen för. 
Resa kommer huvudsakligen att ske med SJ till Stockholm.

Inbjudan går ut till samtliga medlemmar men antalet deltagare är begränsat.

Anmäl dig här!

Uppdaterat: 2013-07-02

Bli medlem