2015-12-02

Ordförande har ordet, december

Snart har ett år gått igen. Det har varit ett år med många intressanta utmaningar och händelser.

Och fler lär det nog bli framöver, bland annat för våra kommuner som ska hantera flyktingströmmarna. Men jag kan känna att det är något vi alla måste ställa upp på och dra vårt strå till stacken. Min egen och många andra kollegors erfarenhet från MSB/Räddningsverkets uppdrag i Bosnien, Rwanda och många andra krigszoner gör att jag har en stor förståelse för de människor som nu tvingas lämna sina hem och flyr till tryggheten i främmande land.

MSBs utbildningsutredning

Vi sitter med i MSB:s utbildningsutredning tillsammans med de övriga fackförbunden som organiserar brandfolk. Utredningen är inriktad på den framtida utbildningsverksamheten inom det område som omfattas av lagen (2003:778), Skydd mot olyckor (LSO). Utredning ska föreslå organisatoriska, författningsmässiga och ekonomiska lösningar i syfte att ge MSB:s utbildningsverksamhet förutsättningar att utvecklas i förhållande till det uppdrag som myndigheten har och de förväntningar som finns hos myndighetens målgrupper för utbildning.

Vid det senaste mötet fick vi följande frågeställning: ”Beskriv tre områden inom utbildningsverksamheten för LSO som din organisation skulle vilja förbättra eller utveckla. Lämna gärna konkreta förslag.”

Vi har lämnat ett skriftligt svar som tagits fram med hjälp av några medlemmar och styrelsen.  De tre punkter vi tog upp behandlar:

  1. Instruktörsutbildningar/certifieringar.
  2. Utveckla utbildningen för styrkeledare RL A
  3. Teknikutveckling för att kunna skicka livebilder för att ”expertteam” ska kunna stötta en räddningsledare på distans vid komplicerade insatser.

Läs gärna hela vårt svar

Vi kommer även att medverka vid MSB:s hearing angående utbildningsverksamheten där vi tillsammans med räddningstjänster, kommuner samt övriga aktörer har möjlighet att lämna synpunkter.

Skadeplats 2015

Återigen fick några av våra medlemmar möjligheten att delta i mässan Skadeplats 2015.

Mässan inleddes med två programpunkter som är väldigt talande för hur vi agerar inom räddningstjänsten. Lars Ågestrand berättade om framtiden och den tekniska revolutionen som pågår. Hans förhoppning var att vi ska hoppa på tåget och utnyttja tekniken i vårt arbete. Han avslutade sitt föredrag med frågan:

  • Framtiden är här, men är vi det?

Mats Rosander berättade om sitt och Krister Giselssons hårda arbete med att förändra synen på brandsläckning. Det skedde inte alltid i medvind, men idag kan vi se att många av deras idéer och tankar var rätt och vi använder dem i vårt dagliga arbete. Jag hoppas och tror att vi i dag är mer vidsynta och öppna för förändringar, inom vårt arbete, för att kunna göra ett bra jobb.

Arbetsledarutbildningen

Nu gör vi ett nytt försök att få till en ledarskapsutbildning riktad till brandbefäl. Kurser genomför två dag i följd i Stockholm. Under dessa tvp dagar varvas föreläsningar med övningar i grupp eller på egen hand. Det ger dig som deltagare en möjlighet att praktisera och diskutera dina färdigheter och erfarenheter med andra kollegor. Läs mer och anmäl dig här

Stipendier

Jag hade den stora förmånen att delta i de Nordiska studiedagarna, tillsammans med Thomas Reichert från Mälardalens räddningstjänstförbund. Ett stipendium från Sveriges Brandbefälsförening gjorde mitt deltagande möjligt. Vi hade några intressanta, lärorika och trevliga dagar med kollegor från Finland, Danmark och Norge som var vårt värdland. Läs gärna vår reseberättelse

Tänk på att vi ett stipendium som du kan ansöka om du vill få tillgång till något som berikar dina kunskaper som ledare inom räddningstjänsten.

 

Sist men inte minst önskar jag er alla ett gott slut på 2015 samt ett Gott Nytt År.

Markus Bodén,
ordförande Ledarnas brandbefälsförening

Text: Uppdaterat: 2015-12-02

Bli medlem