Ordförande har ordet, februari

Nytt år där vi verkligen har en viktig uppgift. Vi måste påverka våra politiker när de beslutar om nya handlingsprogram för mandatperioden. Beslut om vad och hur vi inom räddningstjänsten ska jobba under de kommande fyra åren.

Jag har varit på allt för många direktionsmöten där känslan att våra politiker som tar beslut om beredskapsnivåer, ekonomi och andra viktiga frågor, verkar vara dåligt förbereda.

Då är det extra viktigt att vi tar steget fram och tar en dialog eller utbildar dom så att vår åsikt, vi som jobbar ute i verkligheten får genomslag. För det är vi som är experterna och vet vilka resurser i personal, material och utbildning som behövs för att lösa räddningsinsatserna på ett effektivt och bra sätt, så att tredje man inte blir drabbad mer än nödvändigt.

Arbetet i styrelsen för Ledarnas Brandbefälsförening innebär att man får många kontakter och mycket insyn i räddningstjänst Sverige. Verkar som vi måste vara en av de branscher som omorganiserar mest i Sverige.
Mycket frågor har handlat om det förändringar i Allmänna bestämmelser som trädde i kraft den 1 oktober 2014. Det är uppenbart att många räddningstjänster har haft bra lokala avtal som tagit hänsyn till vår vilja att ställa upp för arbetsgivare och tredje man med kort varsel och stort engagemang.

Därför är det tråkigt att höra när arbetsgivare säger vi följer det centrala avtalet och därmed punkt. Med tanke på vårt stora engagemang och att vi tillsammans med arbetsgivaren tagit fram avtal som varit till belåtenhet för båda parterna.

Utbildningar

Under våren så kommer vi att köra en unik ledarskapsutbildning för brandbefäl tillsammans med Ledarna. Vi kommer ut med att inbjudan och plats senare i vår. Håll koll i mailboxen och på webbplats.

Tyvärr så kan jag ibland bli förundrad när jag lyssnar och hör att vi brandbefäl har en önskan om mer utbildning och samtidigt vet att vi som är med i Ledarna har ett otroligt stort och bra smörgåsbord av utbildningar vi kan delta i utan kostnader.

Resa till Tyskland

Den 7 juni drar vi iväg till världens största blåljusmässa Interschutz-Rothe han i Tyskland. Vi ger ett antal av våra medlemmar chansen att åka med. Vi åker den 7 juni och är hemma den 10 juni 2015.

Nu har du möjligheten att följa med oss och Brandbefälsföreningar i Jönköping och Kronobergs län till världens största brandskyddsmässa i Hannover den 7-10 juni. Vi har 6 stycken platser som vi bjuder på. Anmäl ditt intresse här. (du måste logga in).

Fakta om resan

  • Avresa från Alvesta på söndag morgon för vidare färd söderut på E4 med anslutning på lämpliga ställen.
  • Framme vid hotell i Hannover söndag kväll och inkvartering i dubbelrum
  • Måndag och tisdag besök på mässan
  • Onsdag morgonen hemresa och åter i länen samma kväll

Vi inom Ledarnas brandbefälsförening bjuder på resan från Alvesta och söderut samt logi och biljetter till mässan. Anmälan är bindande och vi vill ha den senast den 27 mars 2015. Ta chansen och följ med på en rolig resa!

Markus Bodén, markus.boden@serf.se
Ordförande Ledarnas brandbefälsförening

Uppdaterat: 2016-09-14

Bli medlem