2014-06-05

Skadeplats 2014

Nu har du som medlem möjlighet att åka med till Skadeplats 2014 kostnadsfritt. Skicka in din ansökan.

Skadeplats 2014 i Karlstad 1-2 oktober är en plats för aktuella ämnen, starka upplevelser och inspirerande ny kunskap och ett bra tillfälle för kunskapsutbyte. Ledarnas Brandbefälsförening ger dig chans att delta på konferensen kostnadsfritt. 

Föreningen står för konferensavgift inklusive middag och boende, dock ej förlorad arbetsförtjänst. Antal platser är begränsade till fem stycken. Urvalet kommer att ske genom lottning av inkomna ansökningar. 

Skicka in din anmälan innan den 20 augusti 2014. Den ska innehålla personliga kontaktuppgifter samt vilken organisation du är anställd i och befattning. Du anmäler dig genom detta formulär.

Vi inom styrelsen vet att ekonomin styr lokala verksamheten och vill på detta sätt stödja våra medlemmar till kunskapsutbyte.

Ta chansen och skicka din anmälan redan idag!

Uppdaterat: 2014-06-05

Bli medlem