2015-04-01

Vardagens ledarskap

Välkommen till utbildningen vardagens ledarskap. Målet med kursen är att ge konkreta och praktiska insikter och råd om hur du som chef kan bli än bättre på vardagens ledarskap.

Kursen är under två dagar den 15-16 november 2016 i Stockholm på förbundskontoret. 

Under dessa dagar varvas föreläsningar med övningar i grupp eller på egen hand. Det ger dig som deltagare en möjlighet att praktisera och diskutera dina färdigheter och erfarenheter med andra kollegor.

Under dagarna kommer följande tas upp

  • Det personliga ledarskapet
  • Att vara vara chef över sina kollegor
  • Att vara chef i en politiskt styrd miljö
  • Konsten att delegera och involvera medarbetare
  • Konsten att skapa motivation och ”Flow”
  • Hur skapa förändring? Förändringskompetent ledarskap
  • Kursen leds av Jörgen Kihlgren som har lång erfarenhet av ledarskap och chefsfrågor.

Tid och plats

15-16 november klockan start klockan 10.00 dag 1 och avslut klockan 15.00 dag 2
Ledarnas förbundskontor, St Eriksgatan 26 i Stockholm, Boende i enkelrum.

Anmälan

Logga in på ledarna.se och anmäl dig idag

Kursdagarna är kostnadsfria och föreningen står för resa, kost och logi. Har du en chefskollega som ännu inte är medlem? Ta med chefskollegan, maila namn befattning, telefonnummer och mailadress i anmälan.Föreningen står för utbildningsdagen men ej resa och logi för dig som ännu inte är medlem.

Är du intresserad av styrelsearbete i föreningen?

Vi söker personer som har intresse för att jobba i vår förening.Har du idéer vad föreningen ska arbeta med? Hör av dig till Markus Bodén, ordförande i Ledarna Brandbefälsförening.

Text: Uppdaterat: 2016-04-26

Bli medlem